Tuisblad

Ek is ‘n maatskaplike werker met omvattende ervaring in algmene gesinsterapie, huweliksterapie en die welwees van die indiwidu.
Ek spesialiseer in menslike verhoudings en die invloed daarvan op elke aspek van menswees.

My loopbaan bestaan uit meer as 18 jaar ondervinding in onderander in statutere werk en gesinsterapie. My doel is om huweliks terapie na afrikaans sprekende persone te neem wat op afgelee gebiede woon waar terapie dikwels nie beskikbaar is nie. Ek het ‘n diploma in Maatskaplike werk en het oor die jare verskeie kursusse gedoen.

My lewens- en wereld beskouing is dat ek glo in die Here en die vermoe waaroor elke mens beskik om homself te genees. Ons verhoudings het ’n ingrypende invloed op die welwees van die indiwidu. Ek werk met volwassenes, gesinne, tieners en kinders om bestaande verhoudings te versterk en die interaksie van verhoudings te verbeter tot voordeel van die indiwidu.

Ek het ondervinding in die ontlonting en leiding van getraumatiseerde persone. Ek het ‘n besondere belangstelling in die huwelik as instelling en die huweliks verhouding as bousteen vir ’n gesonde gemeenskap.

Copyright © 2015 Terapie Noordkaap. Designed and Hosted by: Upington-Online